Featured Publication

Polskie Towarzystwo Informatyczne i historia informatyki w Polsce

2017

Jerzy Stanisław Nowak

książka

Metodyki projektowania systemów informatycznych zarządzania

1988

PTI

Technika w USC : biuletyn informacyjny. Nr 1

06.1995

Gajowski, Paweł. Red.

Korzeniowska, Małgorzata. Red.

Penar, Władysław. Red

czasopismo

Preporučena zbirka