Jesienna Szkoła PTI

Ersteller: Polskie Towarzystwo Informatyczne

publikacja pokonferencyjna
See collection >

Objekte in der Sammlung Jesienna Szkoła PTI

Współczesne kierunki rozwoju informatyki

6-10.11.1989r.

Polskie Towarzystwo Informatyczne

publikacja pokonferencyjna

Współczesne kierunki rozwoju informatyki

5-9.12.1988r.

Polskie Towarzystwo Informatyczne
Blikle, Andrzej. Red.

publikacja pokonferencyjna

Współczesne kierunki rozwoju informatyki

7-11.12.1987r.

Polskie Towarzystwo Informatyczne
Blikle, Andrzej. Red.

publikacja pokonferencyjna

Współczesne kierunki rozwoju informatyki

3-7.11.1986r.

Polskie Towarzystwo Informatyczne
Blikle, Andrzej. Red.

publikacja pokonferencyjna