"Technika w USC" : biuletyn informacyjny dla Urzędów Stanu Cywilnego

Ersteller:

Problematyka związana z komputeryzacja Urzędów Stanu Cywilnego
See collection >

Objekte in der Sammlung "Technika w USC" : biuletyn informacyjny dla Urzędów Stanu Cywilnego

Technika w USC : biuletyn informacyjny. Nr 2

08.1995

Gajowski, Paweł. Red.

Korzeniowska, Małgorzata. Red.

Penar, Władysław. Red

czasopismo

Technika w USC : biuletyn informacyjny. Nr 1

06.1995

Gajowski, Paweł. Red.

Korzeniowska, Małgorzata. Red.

Penar, Władysław. Red

czasopismo