custom_Hołyński_M  Polska informatyka Zarys historii PIZH_1.pdf

Polska informatyka: zarys historii

Polskie Towarzystwo Informatyczne | From: Biblioteka Cyfrowa Informatyki - BC PTI