Czas Informacji : prawo nowych technologii : informacja w administracji i gospodarce


Czas Informacji : prawo nowych technologii : informacja w administracji i gospodarce. Nr 0


Tema: Społeczeństwo informacyjne

Stvaratelj: Paluszyński, Wiesław. Red.

Nakladnik: Centrum Promocji Informatyki sp.z o. o.

Datum: 2010


e-administracja ; Europejska Agenda Cyfrowa ; informatyka ; społeczeństwo informacyjne ; techniki informatyczne


Bibliografski navod

Paluszyński, Wiesław. Red., “Czas Informacji : prawo nowych technologii : informacja w administracji i gospodarce. Nr 0,” Biblioteka Cyfrowa Informatyki - BC PTI, pristupljeno 1. prosinca 2022., http://informatyka.locloud.pl/items/show/70.

Embed

Copy the code below into your web page