BCPS_29672_1988_Metodyki-projektowan.pdf

Metodyki projektowania systemów informatycznych zarządzania

From: Biblioteka Cyfrowa Informatyki - BC PTI