Zeszyty Historyczne


Polskie Towarzystwo Informatyczne i historia informatyki w Polsce


Thema: Poniższy szkic przedstawia przegląd działań Polskiego Towarzystwa Informatycznego w sferze historii polskiej informatyki

Ersteller: Jerzy Stanisław Nowak

Herausgeber: Polskie Towarzystwo Informatyczne. Zarząd Główny

Datum: 2017

Typ: książkaZitat

Jerzy Stanisław Nowak, “Polskie Towarzystwo Informatyczne i historia informatyki w Polsce,” Biblioteka Cyfrowa Informatyki - BC PTI, accessed 15. Juli 2024, http://informatyka.locloud.pl/items/show/111.

Embed

Copy the code below into your web page

Featured Publication

Technika w USC : biuletyn informacyjny. Nr 1

06.1995

Gajowski, Paweł. Red.

Korzeniowska, Małgorzata. Red.

Penar, Władysław. Red

czasopismo

35 lat Polskiego Towarzystwa Informatycznego 1981-2016

2016

Szyjewski, Zdzisław. Red.
PTI

Infrastruktura informacyjna państwa w globalnej gospodarce

2006

Oleński, Józef

książka