Zeszyty Historyczne


Polskie Towarzystwo Informatyczne i historia informatyki w Polsce


Tema: Poniższy szkic przedstawia przegląd działań Polskiego Towarzystwa Informatycznego w sferze historii polskiej informatyki

Stvaratelj: Jerzy Stanisław Nowak

Nakladnik: Polskie Towarzystwo Informatyczne. Zarząd Główny

Datum: 2017

Tip: książkaBibliografski navod

Jerzy Stanisław Nowak, “Polskie Towarzystwo Informatyczne i historia informatyki w Polsce,” Biblioteka Cyfrowa Informatyki - BC PTI, pristupljeno 5. prosinca 2023., http://informatyka.locloud.pl/items/show/111.

Embed

Copy the code below into your web page