Zeszyty Historyczne


Polskie Towarzystwo Informatyczne i historia informatyki w Polsce


Tema: Poniższy szkic przedstawia przegląd działań Polskiego Towarzystwa Informatycznego w sferze historii polskiej informatyki

Stvaratelj: Jerzy Stanisław Nowak

Nakladnik: Polskie Towarzystwo Informatyczne. Zarząd Główny

Datum: 2017

Tip: książkaBibliografski navod

Jerzy Stanisław Nowak, “Polskie Towarzystwo Informatyczne i historia informatyki w Polsce,” Biblioteka Cyfrowa Informatyki - BC PTI, pristupljeno 1. prosinca 2022., http://informatyka.locloud.pl/items/show/111.

Embed

Copy the code below into your web page

Featured Publication

Czas Informacji : prawo nowych technologii : informacja w administracji i gospodarce. Nr 0

2010

Paluszyński, Wiesław. Red.

Technika w USC : biuletyn informacyjny. Nr 1

06.1995

Gajowski, Paweł. Red.

Korzeniowska, Małgorzata. Red.

Penar, Władysław. Red

czasopismo

Biuletyn Informacyjny Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Nr 1

1981